Du är här

Konferensförfrågan

Boka rum & frukost

Ayurveda - med fokus på tre vitala energier

AYURVEDA betyder kunskapen om livet. Det är en anrik indisk filosofi. Som har gett miljontals människor bot och bättring under årtusenden. Inte undra på att det är en väl beprövad metod. I praktiken omfattar Ayurveda ett medicinskt system som beskriver människans element i förenklad form. Utgångspunkten är tre vitala energier - eller "doshor" som de också kallas - Vata, Pitta och Kapha.

Kunskapen om Ayurveda har förts vidare i generationer. Till en början i poetisk versform på sanskrit genom muntlig tradition och sedermera nedtecknat i olika skrifter. Faktum är att Ayurveda fram till 1800-talet var det huvudsakliga hälsosystemet i Indien, både i förebyggande åtgärder och i sjukvården.

Ring upp mig

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.