Du är här

Konferensförfrågan

Boka rum & frukost

De Fem Elementen - samverkande krafter

DE FEM ELEMENTEN är en filosofi som har sitt ursprung i Kina. Egentligen är det en utveckling av teorin om yin och yang som handlar om att världen är uppbyggd av fem grundelement – jord, trä, eld, metall och vatten. Elementen står i relation till varandra, samverkar och tar ut varandra.

Inom traditionell kinesisk medicin TCM (traditional chinese medicine), utgår man från dessa element och kopplar samman dem med kroppens tio organ. Vår kropp består av energier (qi eller chi) som behövs för att upprätthålla balansen. På Asia Spa tar vi hänsyn till detta och hur elementen påverkar individen. Kroppen är unik och alla funktioner samspelar med varandra. Våra pass i Qi Gong syftar till exempel till att skapa eller upprätthålla energibalansen.

Ring upp mig

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.